Identificación de Socio/a AFOBOI
 
reserva estudio fotografico Afoboi
 1. Per utilitzar l’Estudi, és imprescindible ser soci d’AFOBOI.
 2. Queda prohibit l’ús de l’estudi per a finalitats comercials. Està únicament destinat a l’ús formatiu, recreatiu i/o artístic.
 3. El soci que vulgui tenir autorització per fer us de l’Estudi, ha de posar-se en contacte amb el responsable del mateix per mail: info@afoboi.com
 4. El responsable concedirà l’autorització, quan consideri que la persona sol·licitant està assabentada de la correcta utilització de tots els aparells del Estudi i es responsabilitza de la seva correcta utilització.
 5. Abans d’utilitzar l’Estudi, el soci ha de reservar-lo, indicant mitjançant el sistema establert, el dia i les hores que desitja utilitzar-lo.
 6. En cap cas es pot utilitzar l’Estudi, sense haver formalitzat la reserva prèviament.
 7. Per utilitzar l’Estudi, el soci autoritzat, lliurarà el carnet d’associat al conserge de Can Castells, per tal de recollir les claus del Estudi. Quan retorni les claus, recollirà el carnet.
 8. No es pot reservar l’estudi amb més de 30 dies d’antelació
 9. El temps màxim d’una reserva per utilitzar l’Estudi, és de dos cop al mes, per que tots els socis podem fer us de l’estudi.
 10. No es pot realitzar cap nova reserva sense que hagi conclòs la anterior.
 11. Només es pot reservar l’Estudi, quan el soci tingui la seguretat que el podrá utilitzar-lo. En cas de no poder utilitzar una reserva efectuada amb anterioritat, el soci haurà d’anul·lar la esmentada reserva amb la màxima antelació possible, amb la finalitat de permetre el seu us a un altre soci, dins del mateix període.
 12. Si transcorreguda la primera hora d’una reserva efectuada, l’Estudi no ha estat utilitzat, la esmentada reserva quedarà automàticament anul·lada i en conseqüència, l’Estudi es considerarà lliure a tots els efectes.
 13. Els socis autoritzats podran reservar l’Estudi sempre que ho desitgin, excepte en els casos següents.
  13.1 En cas que estigui reservat.
  13.2 En cas que es necessiti per impartir qualsevol activitat organitzada o autoritzada per l’Agrupació.
  13.3 En cas en que s’hagin d’efectuar reparacions, modificacions, neteja, etc.AFOBOI Agrupació Fotogràfica de Sant Boi www.afoboi.com Centre d’art Can Castells – Carrer Lluís Castells, 16 – Sant Boi de Llobregat. 2
 14.  La utilització de l’Estudi per més d’un soci simultàniament, només serà possible si aquests ho han acordat prèviament, essent únic responsable qui hagi fet la reserva.
  No obstant, tots els socis hauran d’entregar el carnet, per poder accedir a l’estudi.
 15. Cada soci és responsable de l’Estudi durant la seva utilització, així com de l’ús incorrecte o possible deteriorament de qualsevol aparell o material. Tot i tenint autorització d’ús, s’abstindrà d’utilitzar els aparells, qui no en tingui els coneixements necessaris per usar-los correctament.
 16. Cap usuari, per cap concepte ni motiu, pot deteriorar cap fons de l’Estudi. Els fons de paper, son molt delicats, i per tant necessiten d’un tracte mes acurat. En cas de mal us del material del estudi, el soci serà l’únic responsable i tindrà que abonar el material deteriorat.
 17.  En el cas que algun usuari introdueixi a l’Estudi qualsevol material que necessiti per efectuar les seves fotografies, aquest no podrà ser perillós ni nociu, i baix cap concepte podrà introduir cap producte que pugui embrutar o produir el mes mínim desperfecte tant en el mobiliari com en el local. Un cop acabada la sessió, no podrà quedar dins l’Estudi cap material ni objecte de propietat particular de qui l’hagi introduït, encara que sigui per un curt espai de temps.
 18. Després de finalitzada la sessió, tots els aparells i estris han de quedar nets i situats cadascun al seu lloc. L’Estudi te de quedar ordenat, sense rastre que denoti la seva utilització.
 19. Horari de Can Castells  Matins: Dijous i Dissabte – de les 10 a les 13 hores .Tardes: Dilluns a Dissabte – de les 16 a les 20,30 hores
AFOBOI Fotografia Sant Boi
AFOBOI Fotografia Sant Boi

Contacte:
info@afoboi.com

Centre d’art Can Castells
Carrer Lluís Castells, 16.
Sant Boi de Llobregat.

Horari de Can Castells:
Matins: Dijous i Dissabte – de les 10 a les 13 hores

Tardes: Dilluns a Dissabte – de les 16 a les 20,30 hores