Llei protecció de dades

 

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

Amb l’entrada en vigor de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal,  AFOBOI s’ha adherit a la LOPD i a la LSSI-CE.

Llei de protecció de dades
L’informem que les dades obtingudes a partir dels formularis de contacte de nostre web, altes de socis i participació en les activitats de nostre agrupació, s’inclouran en un fitxer del qual es responsable AFOBOI, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li l’ informació que pugui ser del seu interès, relacionada amb nostra agrupació.

AFOBOI, es compromet a l’ús exclusiu de les dades rebudes, amb la finalitat anteriorment exposada. L’interessat declara tenir coneixement del destí i l’ús d’aquestes, mitjançant la lectura de la present clàusula.

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació o oposició, en els termes que estableix la LLei Orgànica 15/1999, pot fer-ho al mail : secretaria@afoboi.com