DISTINCIONS AFB

Reglament Distincions de la Agrupació Fotogràfica de Sant Boi

1.- Condicions Generals

 •  A fi de distingir els socis / sòcies de l’entitat, AFOBOI, d’ara en endavant AFB pel tema que ens ocupa, s’ha creat els títols següents:
Mestre AFB (MAFB)
Medalla de Bronze AFB (BAFB)
Medalla d’Argent AFB (AAFB)
Medalla d’Or AFB (OAFB)
 • Són els socis/sòcies afiliades a AFOBOI, i al corrent de pagament de les quotes, els quals poden presentar les candidatures als títols
 •  No existeix cap diferència entre els candidats afeccionats o profession No existeix tampoc cap limitació quant a l’edat imposada. No existeix cap diferència entre la fotografia en paper i la diapositiva o qualsevol altre suport, ni tampoc entre la presa sobre pel·lícula química o sistema de captura digital.
 •  La decisió final de l’atribució d’una distinció correspon sempre a la A L’examen de les candidatures estarà a càrrec de la Junta Directiva de AFOBOI o per la persona en la qual aquesta delegui.
 •  Els diferents títols són vitalicis i els titulars tenen el dret de fer figurar les inicials corresponents al seu títol a continuació del seu nom sempre que continuïn sent Membres Individuals de AFOBOI.
 •  Podran ser retirats per la Junta Directiva de AFOBOI , sense apellació, en cas de falta greu en perjudici de la AFB.
 1. La distinció MAFB
 • La distinció “Mestre” de la AFB (MAFB), la primera distinció possible d’obtenció, es atorgada als autors els quals les seves qualitats artístiques, tècniques i de producció hagin estat reconegudes per la participació amb èxit en la Lliga Social de AFOBOI o concursos patrocinats per AFOBO
 • Per poder optar a la distinció MAFB s’han de haver obtingut un mínim de 50 punts. Veure taula de punts.
 • Cada autor a qui se li concedeixi la distinció MAFB rebrà un diploma acreditatiu que es lliurarà a la cerimònia o acte de AFOBOI següent a la data de la seva obtenció.

       3.  La distinció BAFB

 • La distinció “Medalla de Bronze” de la AFB (BAFB), es atorgada als autors els quals les seves qualitats artístiques, tècniques i de producció hagin estat reconegudes per la participació amb èxit en la Lliga Social o concursos patrocinats per AFOBOI.
 • Per poder optar a la distinció BAFB s’han de haver obtingut un mínim de 75 pun Veure taula de punts.
 • Cada autor a qui se li concedeixi la distinció BAFB rebrà un diploma acreditatiu que es lliurarà a la cerimònia o acte de AFOBOI següent a la data de la seva obtenció.
 1. La distinció AAFB
 • La distinció “Medalla d’Argent” de la AFB (AAFB), es atorgada als autors els quals les seves qualitats artístiques, tècniques i de producció hagin estat reconegudes per la participació amb èxit en la Lliga Social o concursos patrocinats per AFOBOI.
 • Per poder optar a la distinció AAFB s’han de haver obtingut un mínim de 125 punts. Veure taula de punts.
 • Cada autor a qui se li concedeixi la distinció AAFB rebrà un diploma acreditatiu que es lliurarà a la cerimònia o acte de AFOBOI següent a la data de la seva obtenció.
 1. La distinció OAFB
 •  La distinció “Medalla d’Or” de la AFB (OAFB), es atorgada als autors els quals les seves qualitats artístiques, tècniques i de producció hagin estat reconegudes per la participació amb èxit en la Lliga Social o concursos patrocinats per AFOBOI.
 •  Per poder optar a la distinció OAFB s’han de haver obtingut un mínim de 200 pun Veure taula de punts.
 •  Cada autor a qui se li concedeixi la distinció OAFB rebrà un diploma acreditatiu que es lliurarà a la cerimònia o acte de AFOBOI següent a la data de la seva obtenció.
 1. Taula de Punts
 •  Es poden obtenir punts pels següents aspectes:
1er 2on 3er
Lliga Social 50 punts 25 punts 15 punts
Concursos Patrocinats AFOBOI 25 punts 15 punts 10 punts
 • S’adjudicarà els punts obtinguts prèvia demostració fefaent de l’obtenció del títol referit per part del autor participan.

7.- Modificació de les distincions i punts obtinguts

 • Al tractar-se d’una iniciativa nova i sense cap mena de experiència sobre aquest tema, la Junta Directiva de AFOBOI es reserva la possibilitat tant de modificar / afegir les distincions actuals com els punts que es pot rebre de cadascunes d’elles.

 

Agrupació Fotogràfica de Sant Boi Sant Boi de Llobregat – Julio de 2014