Bases Lliga Social Catalá 2017-2018

BASES LLIGA SOCIAL 2017 – 2018

CONVOCATÒRIES: Hi haurà nou convocatòries, d’octubre de 2017 a juny de 2018.

PARTICIPANTS: Socis i sòcies d’AFOBOI.

AUTORIA I DRETS Les fotografies presentades han de ser inèdites a les lligues d’Afoboi i no poden haver estat premiades en cap altre concurs. L’autor serà el legítim propietari dels drets d’imatge i per tant serà l’únic responsable davant qualsevol reclamació sobre l’autoria.

CATEGORIES: Dues categories, color i blanc i negre.

OBRES: A cada convocatòria, cada soci podrà presentar una fotografia en cada categoria. No es permet pesentar la mateixa fotografia a les dues categories.

MODALITAT: El lliurament de les fotografies es farà on-line i paper. Vegeu el quadre on es concreten els temes, dates d’entrega i modalitat.

TÈCNICA: Lliure. No s’accepten fotomuntatges, ni s’acceptarà cap obra que pugui donar peu a que el tema lliurat s’hagi aconseguit d’una forma manipulada per qualsevol dels programes d’edició actuals. Es demanarà RAW a l’autor en cas de que es generin dubtes. Si l’autor no envia el RAW als coordinadors de la Lliga Social, la fotografia serà eliminada immediatament.

MIDES: – Modalitat paper:
Fotografia de mida de 20 x 30 cm muntada sobre suport rígid (paspertú) de color negre. No s’acceptarà cap fotografia muntada en un altre suport o color, o que no tingui les mides indicades.
– Modalitat on-line:
Les fotografies s’hauran d’enviar en la data indicada, al correu: lligasocialafoboi@gmail.com indicant el nom i/o número de soci, en 1200 ppp en la mida més gran, i amb una resolució de 72 dpi. No s’acceptarà cap fotografía que superi aquestes mides.

LLIUREMENT: Les fotografies en paper s’hauran de lliurar en un sobre tancat. No pot portar cap nom darrera de la fotografia ni en el sobre. Només cal posar dins del sobre un paper amb el nom de l’autor.
L’entrega de les fotografies pot fer-se els dimarts de les 17:30 h a les 20 h a la seu d’AFOBOI, Centre d’Art Can Castells, directament als coordinadors de la lliga o a qualsevol membre de la junta, o bé les podeu lliurar al consege de Can Castells de dilluns a dissabte de 16 h a les 20 h o dijous i dissabtes al matí.
Els socis que viuen fora de Sant Boi poden fer més d’una entrega cada cop que vinguin.
Les fotografies no es poden fer públiques en cap xarxa social fins que el jurat hagi fet el seu veredicte, ja que al ser votació en línia, és just que les imatges siguin anònimes fins a la seva valoració.

CRITERIS DE VALORACIÓ: Per a valorar les obres presentades, el jurat intentarà buscar una qualificaciò objectiva, sempre dins de la subjectivitat de cada persona, a través d’una metodologia que sigui comú a tots els jurats seguint els següents criteris:
1. Contingut de l’obra en relació al tema
2. Crativitat, originalitat i innovació
3. Tècniques utilitzades i composició

JURAT: El jurat estarà format per persones alienes a AFOBOI, principalment d’altres agrupacions fotogràfiques i el resultat del veredicte serà inapel.lable.

PUNTUACIÓ: Totes les obres que concursin, tant en els lliurements en paper com on-line rebran una puntuació entre 1 punt (menys valorada) i 10 punts (més valorada).
Diverses fotografies poden obtenir la mateixa puntuació. En cas d’empat en els dos o tres primers llocs, el jurat ha d’indicar quina és la primera, segona i tercera fotografia.

EXPOSICIÓ: Les fotogafies presentades en la modalitat de paper romandran exposades a la seu social del dia 15 del mes en curs fins el dia 10 del mes següent, sempre que no hi hagi una exposició individual o col.lectiva que necessiti l’espai.

PREMIS: S’otorgaran premis als tres primers classificats de cada categoria per la suma de totes les convocatòries. Al ser nou entregues, la puntuació màxima que es pot assolir és de noranta punts.

 

Els premis seran els següents, tant per a la categoría de color com la de blanc i negre:
1r premi
Trofeu
2n premi
Trofeu
3r premi
Trofeu

 

VEREDICTE I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES: Els coordinadors de la lliga resoldran els dubtes i/o conflictes que puguin surgir i que no estiguin en aquestes bases.
La participació a la Lliga Social suposa l’acceptació de les bases.
Els coordinadors

Submit a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *